GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikası, LUDUS DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) tarafından işletilen www.ludus.vc alan adlı internet sitesini (“Web Sitesi”) kullanan ziyaretçiler (“Ziyaretçi”) için geçerlidir ve Şirket tarafından Ziyaretçiler’in Web Sitesi’ni kullanımları esnasında elde edilebilecek verilerin gizliliğinin korunması kapsamında hazırlamıştır.

Çerezler  tarayıcınız üzerinden çevrimiçi bir hizmete eriştiğiniz zaman elektronik cihazlarınıza gönderilen ve cihazınızın internet sitesine veya uygulamaya eriştiğini hatırlayan küçük tanımlama ve veri depolama dosyalarıdır. Web Sitesi’nde çerez kullanılmamakta ve çerezler aracılığıyla herhangi bir kişisel veri elde edilmemektedir. Şirket’in bu kapsamda bir faaliyetinin mevcut olması halinde ilgili mevzuat kapsamında gerekli aksiyonlar alınarak Ziyaretçi’lere gerekli bilgilendirmeler yapılıyor olacaktır.

Ziyaretçi tarafından Web Sitesi aracılığıyla paylaşılan veriler, her ne sebeple olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü bir kişinin yararına kullanılmayacaktır.

Ziyaretçi tarafından Şirket’e Web Sitesi aracılığıyla iletilen veriler hukukun gerekli kıldığı durumlarda resmi kurum/kuruluşlar, mahkemeler tarafından talep edilmesi halinde ilgili merci ve mahkemelere iletilebilecektir.

Web Sitesi’nin, durumun niteliğine göre diğer internet sitelerine bağlantılar içermesi halinde bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun olup olmamaları hususunda Şirket’in hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır. Şirket, link veya benzeri başka yöntemlerle bağlantı verdiği sitelerin içeriklerinden hiçbir zaman sorumlu değildir.

Şirket, Ziyaretçi’ye ait verileri ve her türlü gizli bilgisini,  kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, Ziyaretçi’lerin bilgilerinin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Şirket’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Ziyaretçi’nin, Web Sitesi’nde herkese açık alanlarda ifşa ettiği, yorumlarda veya mesajlarda paylaştığı bilgilerinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucu doğacak zarardan Şirket sorumlu değildir.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde Ziyaretçi için hüküm ifade edecektir. Yapılan değişikliğin ardından Ziyaretçi’nin Şirket’in hizmet veya ürünlerini kullanmaya devam ediyor olması, değişikliklere muvafakati anlamına gelecektir.

Ziyaretçiler’in Web Sitesi’nde yer alan iletişim formu araclığıyla elde edilen verileri hakkında daha detaylı bilgi için lütfen Web Sitesinde yer alan İnternet Sitesi İletişim Bölümü Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.